LEDA projekti

Projekat TR 32004

in EnglishPrikaz projekta na engleskom jeziku

Napredne tehnologije elektronskog merenja, upravljanja i komunikacije na električnoj distributivnoj mreži

Finansiran od Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije


Plan istrazivanja i periodični izveštaji

Tema

Zadatak

1.

God.

2.

God.

3.

God.

4.

God.

Očekivani rezultati

Broj

rez.

Izvršioci

Nosilac

1

1. Istraživanje metoda brzog izračunavanja amplituda i faza harmonika na potrošaču

x

x

x

x

   

M. Dimitrijević, D. Stevanović

V. Litovski,

P. Petković

2. Istraživanje metoda i algoritama za definisanje aktivne, reaktivne i snage izobličenja u uslovima nelinearnih izobličenja i njihovog brzog izračunavanja

x

x

x

x

   

D. Stevanović,

M. Dimitrijević

V. Litovski,

P. Petković

3. Istraživanje metoda definicije i izračunavanja faktora snage izobličenja

x

x

x

x

   

D. Stevanović, M. Dimitrijević

V. Litovski,

P. Petković

4. Definicije hardverskih rešenja implementacije algoritama izračunavanja harmonika, aktivne snage, reaktivne snage, snage izobličenja i faktora snage uzobličenja.

x

x

x

x

M61,

M51

2

D. Stevanović, M. Dimitrijević

V. Litovski,

P. Petković

2

1. Istraživanje metoda određivanja maksimalnog kašnjenja u kombinacionim i asinhronim kolima sa naglaskom na najgori slučaj uzimajući u obzir varijacije kašnjenja usled tolerancije proizvodnje, temperaturskih uticaja i fanout-a.

x

x

x

x

M21

1

M. Milić

M. Milić

2. Istraživanje metoda optimizacije integrisanih kola radi postizanja maksimalne brzine rada uz minimalnu potrošnju u okviru date tehnologije uzimajući u račun struje curenja nanometarskih tehnologija proizvodnje integrisanih kola.

x

x

x

x

M61

1

M. Milić

B.  Jovanović

M. Milić

M. Damnjanović

3. Istraživanje naprednih metoda testiranja i dijagnostike nanometarskih integrisanih kola sa posebnim naglaskom na kola sa mešovitim signalima

x

x

x

x

M23

1

M. Milić

M. Milić

4. Istraživanje metoda projektovanja analognih i integrisanih kola sa mešovitim signalima u uslovima velikih struja curenja i temperaturskog drifta nanometarskih tehnologija

x

x

x

x

   

D. Mirković

D. Milovanović

5. Istraživanje problema generisanja emanacija signala u modernim elektronskim kolim sa ciljem da se ustanove najpovoljniji metodi za povećanje otpornosti na bočne napade.

x

x

x

x

M61

1

M. Stanojlović

P. Petković

3

1. Izbor tehnologije za proizvodnju integrisanog kola

x

x

x

x

   

P. Petković

V. Litovski

2. Projektovanje analogno-digitalnog konvertora za trofazne primene

x

x

x

x

M61,M23

2

D. Mirković

P. Petković

3. Projektovanje digitalnih filtara za generisanje potrebnih digitalnih signala koji se procesiraju

x

x

x

x

M61

1

B. Jovanović

P. Petković

4. Projektovanje nove procesorske jedinice koja će obavljati izračunavanja (DSP podsistema).

x

x

x

x

M23

1

B. Jovanović

M. Damnjanović

5. Projektovanje komunikacionog i kontrolnog podsistema čipa

x

x

x

x

   

B. Jovanović

M. Damnjanović

6. Projektovanje podsistema za ugrađeno samotestiranje

x

x

x

x

M61

1

M. Milić

P. Petković

7. Projektovanje podsistema za kalibraciju

x

x

x

x

   

B. Jovanović

M. Andrejević Stošović

M. Damnjanović

8. Verifikacija projekata pojedinih celina i celog čipa

x

x

x

x

   

svi

P. Petković

9. Izrada lejauta čipa

x

x

x

x

   

svi

M. Andrejević Stošović

10. Postlejaut verifikacija

x

x

x

x

   

Svi

M. Andrejević Stošović

11. Projektovanje tlocrta za spregu sa kućištem

x

x

x

x

   

M. Andrejević Stošović

P. Petković

12. Generisanje fajla za naručivanje izrade uzoraka

x

x

x

x

   

P. Petković

V. Litovski

13. Verifikacija uzoraka merenjem na testnom brojilu

x

x

x

x

M51

1

svi

P. Petković

4

1. Izbor kriptografskog algoritma

x

x

x

x

   

S. Đorđević

V. Litovski

2. Projektovanje biblioteke logičkih ćelija otpornih na bočne napade

x

x

x

x

M61, M23

2

M. Stanojlović

P. Petković

3. Sinteza kriptografskog čipa

x

x

x

x

M61

1

M. Stanojlović

P. Petković

4. Logička verifikacija

x

x

x

x

   

M. Stanojlović

P. Petković

5. Projektovanje testnih struktura kriptografskog čipa

x

x

x

x

M61

1

M. Stanojlović

P. Petković

6. Projektovanje lejauta

x

x

x

x

   

M. Stanojlović

P. Petković

7. Postlejaut verifikacija

x

x

x

x

   

M. Stanojlović

P. Petković

8. Projektovanje tlocrta za spregu sa kućištem

x

x

x

x

   

M. Stanojlović

P. Petković

9. Generisanje fajla za naručivanje izrade uzoraka

x

x

x

x

   

P. Petković

V. Litovski

10. Verifikacija uzoraka merenjem na testnom brojilu u komunikaciji sa koncentratorom.

x

x

x

x

M51

1

M. Stanojlović

P. Petković

5

Izveštaj za zadatak 1 i 2

1. Realizacija hardverskog sloja virtuelnog instrumenta

x

x

x

x

M61

1

M. Dimitrijević

V. Litovski

2. Realizacija softvera virtuelnog instrumenta ukjljučujući i generisanje i manipulaciju bazom merenja kao i grafičke prezentacije

x

x

x

x

M61

1

M. Dimitrijević

V. Litovski

3. Portovanje na real-time operativni sistem

x

x

x

x

   

M. Dimitrijević

V. Litovski

4. Prilagođenje funkcije hardverskog sloja virtuelnog instrumenta za ugradnju novoprojektovanog mernog integrisanog kola.

x

x

x

x

M51,M23

2

M. Dimitrijević

V. Litovski

6

Zbirni izveštaj za temu 6

1. Razmatranje metoda predviđanja sa posebnim naglaskom na elektroenergetiku

x

x

x

x

M61,M23

2

J. Milojković

V. Litovski

2. Izbor jednokoračnih i višekoračnih metoda

x

x

x

x

M61

1

J. Milojković

V. Litovski

3. Razvoj metoda za kratkoročno predviđanje u realnom vremenu (na sat, dva sata i sl.)

x

x

x

x

M52

1

J. Milojković

V. Litovski

4. Razvoj metoda za predviđanje dnevne potrošnje u realnom vremenu

x

x

x

x

M61

1

J. Milojković

V. Litovski

5. Razvoj metoda za predviđanje mnedeljne potrošnje

x

x

x

x

M61

1

J. Milojković

V. Litovski

6. Razvoj metoda za predviđanje mesečne potrošnje

x

x

x

x

M61

1

J. Milojković

V. Litovski

7. Razvoj metoda za predviđanje godišnje potrošnje

x

x

x

x

M51

1

J. Milojković

V. Litovski