LEDA projekti

Projekat TR 32004

in EnglishPrikaz projekta na engleskom jeziku

Napredne tehnologije elektronskog merenja, upravljanja i komunikacije na električnoj distributivnoj mreži

Finansiran od Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije